ελμινθίαση

ελμινθίαση
Παρασιτική μόλυνση του οργανισμού από έλμινθες (βλ. λ.), δηλαδή σκουλήκια που ανήκουν στην τάξη των τρηματωδών, των κεστωδών, των νηματωδών και των ακανθοκεφάλων. Στον άνθρωπο μπορεί το σκουλήκι να βρίσκεται είτε με τη μορφή τέλειου σκουληκιού (ασκαρίδα, ταινία κ.ά.) είτε με τη μορφή της προνύμφης ή της νύμφης (κυστίκερος, εχινόκοκκος κύστη). Συχνότατα οι έλμινθες συμπληρώνουν τον εξελικτικό τους κύκλο σε ενδιάμεσους ξενιστές, που μπορεί να είναι ανώτερα ζώα, μαλάκια, οστρακόδερμα κ.ά. Η ανακάλυψη αυτών των ενδιάμεσων ξενιστών έχει μεγάλη σημασία για την προφύλαξη των ανθρώπων από τη μόλυνση, η οποία συνήθως γίνεται με την κατάποση των αβγών τους. Σε ορισμένες περιπτώσεις (αγκυλόστομα) το σκουλήκι εισέρχεται στον οργανισμό με τη μορφή προνύμφης από το δέρμα. Το σημείο ανάπτυξης του παράσιτου στο σώμα του ξενιστή εξαρτάται κυρίως από το είδος του. Έτσι, τα κεστώδη βρίσκονται σχεδόν πάντα στο έντερο. Ορισμένοι νηματώδεις, εκτός από το έντερο, βρίσκονται και στον μυϊκό ιστό, όπως η τριχίνη, ενώ μερικά σχιστόστομα στα αιμοφόρα αγγεία του εντέρου ή της πυλαίας κυκλοφορίας. Η μόλυνση με ορισμένα είδη (ασκαρίδες, τριχοκέφαλοι) πιθανόν να μη συνοδεύεται από κλινική συμπτωματολογία, αλλά τις περισσότερες φορές, και πάντα στις εξωεντερικές εντοπίσεις, τα παράσιτα προκαλούν παθολογικά φαινόμενα, τα οποία οφείλονται αφενός στα θρεπτικά υλικά που χάνει ο οργανισμός για τις ανάγκες του παρασίτου και αφετέρου στη μηχανική δράση των ίδιων των παρασίτων, που μπορεί να πιέζουν, να φράσσουν ή να βλάπτουν σημαντικά όργανα. Μπορεί, επίσης, να οφείλεται στην τοξική δράση ουσιών που αποβάλλουν οι έλμινθες. Οι νοσηρές αυτές καταστάσεις ποικίλλουν ανάλογα με το είδος και την εντόπιση του παρασίτου στον οργανισμό. Οι πιο γνωστές και διαδεδομένες ε. είναι η οξυουρίαση, η ασκαρίδωση, η αγκυλοστομίαση, η τριχίνωση, η φιλαρίαση, η διστομάτωση, η εχινοκοκκίαση κ.ά.
* * *
η
παρασιτική ασθένεια που οφείλεται στην παρουσία ελμίνθων στον οργανισμό τού ανθρώπου ή τού ζώου.

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • ελμινθίαση — η (ιατρ.), αρρώστια που οφείλεται στην ύπαρξη ελμίνθων (βλ. λ.) στα έντερα ανθρώπου ή ζώου …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

  • -ίαση — (ΑΜ ίασις) κατάλ. πολλών θηλ. ουσ. τής Ελληνικής που αποτελεί επηυξημένη μορφή τής κατάλ. σιc και προήλθε με απόσπαση τού ια τών ρ. σε ιάω, ιώ πρβλ. βουλιμ ία σις < βουλιμ ιά ω, ιώ, δειλ ία σις < δειλ ιά ω, ιώ, μειδ ία σις < μειδ ιά ω,… …   Dictionary of Greek

  • έλμινθες — (helminthes). Γένος σκουληκιών, του αθροίσματος των νηματωδών, της οικογένειας των ασκαριδών. Στο γένος αυτό ανήκουν πολυάριθμα είδη, που ζουν παρασιτικά στα έντερα του ανθρώπου ή διαφόρων ζώων. Οι έ. προκαλούν την πάθηση του πεπτικού σωλήνα που… …   Dictionary of Greek

  • ελμινθιώ — ( άω) (Α ἑλμινθιῶ) υποφέρω από ελμινθίαση …   Dictionary of Greek

  • ελμινθοβότανο — το (Α ἑλμινθοβότανον και ἐλμιγγοβότανον) 1. βότανο που θεραπεύει την ελμινθίαση, ρεβιγγοβότανο 2. το ελμινθόχορτο …   Dictionary of Greek

  • μύρμηγκας — και μέρμηγκας, ο (Μ μύρμηγκας και μέρμηγκας και μούρμουργκας) μυρμήγκι νεοελλ. μεγάλο μυρμήγκι μσν. στον πληθ. oἱ μύρμηγκες η ελμινθίαση. [ΕΤΥΜΟΛ. < αρχ. μύρμηξ, κατά τα αρσ. σε ας] …   Dictionary of Greek

  • παραγονιμίαση — (Ιατρ.). Ελμινθίαση που προσβάλλει τα σαρκοβόρα ζώα, τους χοίρους και τον άνθρωπο, κυρίως στους πνεύμονες. Η μόλυνση αυτή, που απαντάται στην Κίνα, στην Κορέα και στην Ιαπωνία, οφείλεται στον τρηματώδη σκώληκα paragonimus ringeri, ο οποίος… …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”